Samenwerkingsovereenkomst tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de

   Stichting Salto Adelante.

 

   Voor informatie over stages kunnen de studenten terecht bij het bureau

   internationalisering van de HAN,

   Kees-Jan van Orsouw

   Truus Hermans, sectie Nederlands  HAN

   Jan Hein Hoftijzer, voorzitter van de Stichting Salto Adelante.

 

  • Stichting Salto Adelante stuurt in de eerste plaats stagiaires naar haar project in Nicaragua

    die studeren aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

  • De behoefte ligt momenteel op het gebied van basis / voortgezet onderwijs, gymnastiek en

    gezondheidszorg.

  • Het uitbreiden van de didactische vaardigheden van de aanwezige leerkrachten en

    begeleiders. Door kennis over verschillende werkvormen kan hen geleerd worden hoe er op

    een praktische en leuke manier geleerd kan worden. Dit is vaak effectiever dan klassikaal

    leren  en kan een aanvulling vormen voor het onderwijs en begeleiding.
  • Het ontwikkelen van 'Hand-outs' om kinderen / ouders praktische kennis aan te leren.

    Dit zijn handige geheugensteuntjes / schema's om belangrijke en eenvoudige zaken uit te

    leggen aan kinderen / bevolking waarbij de kennis ook blijft hangen.

  • Het opleiden van(nieuwe) vrijwilligers en medewerkers met betrekking tot verzorging,

    voeding en onderwijs.

  • Onderzoek doen naar de leerbehoeften ter plaatse (voor alle betrokkenen) en een plan

    ontwikkelen om aan deze behoeften te voldoen.

  • Didactische werkvormen ontwikkelen en implementeren in het Colegio Maaswaal / Mondial.

 

  # Studenten moeten bereid zijn op de HAN Spaans te volgen, Spaans is de voertaal in het

     zuidelijke deel van Nicaragua.

  # Kennis van de Engelse taal in verband met het geven en ondersteunen van Engelse lessen

     op school. (Colegio Maaswaal / Mondial)

 

Artikel uit de Sensor:

 

www.saltoadelante.com/media/minigallery/HAN_stuk.pdf 

 

De kosten voor de studenten zijn goed te doen (low budget):

      * Tegemoetkoming in de vliegkosten,

      * Huisvesting voor kosten van de stichting,

      * Verblijfskosten voor eigen rekening.

      * Verblijf in een eigen appartemnent in de wijk barrio Laureano Mairena.

 

Foto's:

Nieuwbouw HAN aan de kapittelweg.

Banners Stichting Salto Adelante voor leerlingen, studenten.