Colegio Maaswaal / Mondial in barrio Laureano Mairena, Managua, Nicaragua

Sinds het voorjaar van 1989 heeft de Scholengemeenschap Wijchen, daarna in de fusie meegegaan naar het Maaswaal College (nu Mondial College te Nijmegen) een kleuterschool, een moderne basisschool, een voedselprogramma, een sportterrein en een weeshuis weten te realiseren in een van de armste sloppenwijken van Managua. Er wordt aan alle kinderen op school Engels en Computerles gegeven.

In 2004 is met behulp van sponsorgelden (bouwbedrijf van Bergen-De Jongegroep te Beuningen), opgehaald door de leerlingen van het VMBO van het Maaswaal College te Nijmegen / Wijchen, een weeshuis gerealiseerd voor "wegwerpkinderen" in de wijk Laureano Mairena, een van de sloppenwijken van Managua. Meisjes van amper 14 jaar die, gedwongen door de armoede terechtgekomen zijn in de prostitutie, droppen de kinderen die zij door het werken zonder voorbehoedsmiddelen hebben gekregen. In dit weeshuisje is nu plaats voor 15 van deze kinderen. Naast huisvesting en verzorging krijgen deze kinderen nu ook het noodzakelijke onderwijs om later een baan te kunnen bemachtigen.

Het Maaswaal / Mondial College is ruim vierentwintig jaar geleden begonnen met kleine projecten in deze sloppenwijk. Er staat inmiddels een flinke school voor kleuter- en basisonderwijs. Kinderen krijgen via deze school niet alleen onderwijs, maar ook iedere dag een maaltijd die voorziet in de dagelijkse voedingsbehoefte. De school vormt een uitzondering in de sloppenwijken van Managua omdat er Engels onderwijs wordt gegeven en zij beschikt over een goed geoutilleerd computerlokaal. Overdag leren de kinderen hier werken op de computer en in de avonduren leren hun ouders hiermee werken. Een deel van de ouders krijgt door middel van de computer een alfabetiseringsprogramma aangeboden om als oudere alsnog te leren lezen en schrijven. Scholing is de enige manier waarop mensen, in dit land met bijna 60% werkeloosheid  (officieel 10,5% en 46,5% verborgen werkeloosheid), nog aan werk kunnen komen.

Dit jaar (2012) willen we een verdere invulling geven aan een Medische Post en de Gaarkeuken om eerste hulp te kunnen bieden en de ondervoeding van 141 kinderen in de wijk te bestrijden. (zie projecten, nieuwbouw medische post). Financieel moeten we echter voorzichtig zijn, daar wij geen financiĆ«le bijdragen meer krijgen vanuit het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn nu volledig afhankelijk van sponsoren.

Met het Ministerie van Onderwijs (MECD) in Nicaragua is een convenant gesloten over het onderwijs op het Colegio Mondial en de plaats daarin voor studentenstages van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). De naam van de school zal aangepast worden aan de huidige situatie. Het Maaswaal College heeft zich in 2009 teruggetrokken uit het project. Nu de school onder het MECD behoort is een naamswijziging voorgesteld. De naam zal op verzoek van het Ministerie van Onderwijs in Nicaragua niet veranderen om zo meer de betrokkenheid vanuit Nederland en de band tussen beide scholen te onderstrepen en blijft dus Colegio Maaswaal.

 

Foto`s:

boven              voedselprogramma,

                       klas 5 aan het werk, 2 x

                       gymles op de cancha,

                       weekopening en eerbetoon aan de vlaggen,

onder              docententeam