f                              zo is het begonnen in 1989                              stand van zaken in 2003                      zo is het nu in 2013

 

Stichting Salto Adelante

 

09118435  Kamer van Koophandel,     Notariële akte d.d. december 2000 door notarissen Frieling & Woldendorp.

 

RSIN / ANBI     813944958

 

J.H. Hoftijzer                                               Mondial College

Patrijslaan 21                                              Meeuwse Akker  2020                                 

6641 ZE  Beuningen                                   6546 DZ  Nijmegen

    .......................                                              ..............................                                       

e-mail:                                                         jaheho(ed)kpnmail(dot)nl

 

Doelstelling: 

Het initiëren, stimuleren, motiveren en concretiseren van projecten op het gebied van emancipatie, educatie en

gezondheidszorg met de intentie dat de plaatselijke gemeenschap zelf voor de uitvoering en concretisering zorg

draagt. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het werven van fondsen ter realisering van

bedoelde projecten alsook het ter beschikking stellen van kennis middels stages van studenten van de Hogeschool Arnhem / Nijmegen.

 

Beleidsplan:

klik hier voor het beleidsplan 2017 tot 2022

klik hier voor het jaarverslag 2017

 

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden.

Voorzitter:                    Jan Hein Hoftijzer                  financieel bevoegd

Secretaris:                   Wilbert van Rijen

Penningmeester:         Geert van Amstel                   financieel bevoegd

Vice-Voorzitter:            Janine Klein Willink

   

  

 

 Functies:

 • Jan Hein Hoftijzer         Voorzitter Stichting Salto Adelante

                                         Voorzitter Seniorenconvent Maaswaal College

 

 • Janine Klein Willink      Directeur Pax Christi College afd. VMBO

       

 • De andere docenten hebben geen nevenfuncties.

 

 • Er is geen beloningsbeleid van toepassing.

 


Jaarverslag (zie bulletins)

 

Financiële verantwoording

klik hier voor het financieel jaarverslag 2012

klik hier voor het financieel jaarverslag 2013

klik hier voor het financieel jaarverslag 2014

klik hier voor het financieel jaarverslag 2015

klik hier voor het financieel jaarverslag 2016

klik hier voor het financieel jaarverslag 2017

klik hier voor het financieel jaarverslag 2018

klik hier voor het financieel jaarverslag 2019

klik hier voor het financieel jaarverslag 2020

klik hier voor het financieel jaarverslag 2021

klik hier voor het financieel jaarverslag 2022

klik hier voor het financieel jaarverslag 2023

 

 

Op de vermogensrekening is een reserve opgebouwd voor calamiteiten. Dit bedrag is bestemd voor herbouw

college na een aardbeving, vulkanisme of orkaan. Dit gebied is redelijk gevoelig voor dit natuurgeweld.

Daarnaast zijn we begonnen met de ondersteuning van Pan y Amor, een school die in Managua kansarme

kinderen opleiden in Barrio LOS PESCADORES nabij de Mercado Oriental, Managua. Deze school heeft 300

kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en technisch onderwijs.

 

Fondsenwerving:

De fondsenwerving is practisch gestopt in verband met het feit dat we de stichting gaan afbouwen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen we laatste donateurs verzoeken om te stoppen met doneren. Wij zijn ze

zeer erkentelijk voor de jarenlange steun die zij royaal hebben gegeven.

Het afbouwen doen we ook gezien de onzekere politieke situatie in Nicaragua en er sinds medio 2018 geen

verbetering is opgetreden. De laatste financiën zullen de komende jaren besteed worden aan didactische

ondersteuning van Pan y  Amor. Sinds 2023 zijn wij door het Nicaraguaanse bewind als NGO in de ban gedaan en zijn alle bezittingen geconfisqueerd.

    

    

Rekening Stichting Salto Adelante:

    ABN/AMRO  52.89.78.209
    STICHTING SALTO ADELANTE

     t.n.v.  Voorzitter / Penningmeester

 

 

    extra gegevens rekeningnummer bij ABN/AMRO
    IBAN:   NL71ABNA0528978209

    BIC  :   ABNANL2A

 

 

e-mail adres van de stichting Salto Adelante:

    jaheho(ed)kpnmail(dot)nl

 

standaardformulier publicatieplicht (ANBI Algemeen)

   www.saltoadelante.com/media/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol.pdf 2020

   www.saltoadelante.com/media/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol2.pdf 2021

   www.saltoadelante.com/media/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol3.pdf 2022

   www.saltoadelante.com/media/standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol4.pdf 2023