In 2012 liet men weten dat er behoefte was aan een multifunctinele ruimte waar:

 

# de kinderen iedere dag de hun verstrekte maaltijd kunnen nuttigen,

# vergadert kan worden met de leerkrachten,

# ouderavonden kunnen worden gehouden,

# buitenles activiteiten kunnen plaatsvinden,

# In de weekenden medische zorg verleend kan worden.

 

In september 2013 is de bouw gestart. De inrichting en afronding is in 2014.

Een deel van dit bedrag is door Claire Nelissen bij elkaar gefietst en de rest wordt bijgedragen door onze stichting.